Čas je krnica,

iz katere hlapi preteklost.

Christoph Ransmayr: Grozote teme in ledu

V takšnih pripovedih

ni še nihče živel naprej.

Christoph Ransmayr: Grozote teme in ledu

Pravijo, da je glasba jezik, ki izraža nevidno,

in da jo zato vsak razume.

Margriet de Moor: Virtuoz


Mišice, dihanje, grlo.

Petje je intimno početje, ki pač ne ostane skrito.

Margriet de Moor: Virtuoz

Mednarodni simpozij o Edvardu Kocbeku

Mednarodni simpozij o Edvardu Kocbeku

V sodelovanju z revijo Sodobnost.

Fabula 2011 bo svoj osrednji simpozij posvetila eni osrednjih literarnih osebnosti povojnega časa, Edvardu Kocbeku. Vsestranski literat in aktivni politik je svoj ustvarjalni opus in svetovni nazor gradil na pozornem preučevanju sodobnih literarnoteoretičnih tokov in družbenih usmeritev. Študijska strast in radovednost sta mu pomagali oblikovati premišljena stališča glede aktualnih vprašanj, a obenem ohraniti prožno misel in dovzetnost za dogajanje na meji znanega, zavednega in obvladljivega. Ta naravnanost, ki se je v polnosti razmahnila v Kocbekovem pesniškem opusu, ga je odpirala za kompleksnost in paradokse človekovega psihološkega ustroja in družbenega obstoja, zaradi česar je bil avtor v ideološko enoznačnem času pogosto predmet spotike. Šele več desetletij po vojni je postal slovenski prostor dovolj odprt za ponovno branje Kocbekove literature in za premislek o njegovih razmišljanjih ter političnih odločitvah. Ob tridesetletnici avtorjeve smrti se posvetom o Kocbekovem delu in delovanju pridružuje tudi Študentska založba z mednarodnim simpozijem, ki želi še odločneje usmeriti pozornost na avtorjev literarni opus v luči najnovejših raziskav v širšem evropskem in svetovnem prostoru.

Datum Naslov Prizorišče Mesto
21.04.2011
11.00 - 18.00
Mednarodni simpozij o Edvardu Kocbeku Cankarjev dom, M3,4 Ljubljana