Fokus: Nesmrtnost - OLD

Fokus: Nesmrtnost - OLD

Tematsko središče fokusa nesmrtnost predstavlja delo Alojza Ihana Čas nesmrtnosti, ki je v Beletrinini zbirki Koda izšlo tik pred koncem leta 2016. Dr. Ihan bo v okviru fokusa obiskal več slovenskih mest, spremljevalni program festivala Fabula pa bo obravnaval različne vrste nesmrtnosti.

 

V okviru Mlade Fabule, programa za najmlajše, bomo s pomočjo animirane pravljice Sploščeni zajec o smrti in nesmrtnosti spregovoril z najmlajšimi (3+). Mite o nesmrtnosti oz. življenju po koncu politike bodo razdirali najbolj znani slovenski politikiki so (vsaj začasno) zaključili svoje politične kariere. Avstrijski fizik, filozof in okoljski aktivist Martin Balluch, ki mu je med drugim uspelo doseči spremembo avstrijske ustave, da so vanjo vključili pravice živali, bo spregovoril o tem, zakaj smrti živali v prehrambeni industriji ne dojemamo kot smrti drugih živih bitij. Dotaknili pa se bomo tudi filozofije v zadnjih letih enega najbolj priljubljenih filozofov, Walterja Benjamina, ki je že v tridesetih letih pisal o stvareh, ki se dogajajo danes, in se bodo – ker so nesmrtne – dogajale tudi v prihodnosti.

 

Iz fokusa izhaja tudi letošnje delo za mlade bralke in bralce – biografija Zofke Kveder, ki jo je napisala zgodovinarka (in programska vodja Fabule) Manca G. Renko, ilustrirala pa jo je Samira Kentrić.

Lastno življenje, biografija Zofke Kveder, prikazuje, kako ideje, stališča in boji zgodovinskih osebnosti nikoli ne umrejo, ampak živijo še danes. Manca G. Renko v svojem delu orisuje zgodovinski čas in položaj žensk na prehodu med 19. in 20. stoletjem. Zofka Kveder služi kot lik, ki pooseblja boj za enakopravnost žensk in njihovo vključevanje v umetniško in javno življenje, hkrati pa pripoveduje tudi o njenem intimnem življenju. Pozornost mladih bralcev lovi z nenehnimi aktualizacijami in pogovornim tonom, s katerima gradi dinamiko dialoga, pogovora in razmisleka. Knjiga skuša vsaj delno zapolniti vrzel v izobraževalnem sistemu (in kanonu slovenske književnosti), iz katerega so ženske največkrat izločene ali pa vsaj potisnjene ob rob, zaradi česar se mladi v času osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z ženskimi umetnicami največkrat sploh ne morejo srečati. 

Ilustracije Samire Kentrić z vizualnimi elementi še nadgrajujejo in poglabljajo besedilno sporočilnost Lastnega življenja. 

Datum Naslov Prizorišče Mesto
Ni dogodkov