Dostopnost dogodkov festivala Fabula za vse obiskovalce

Razširimo obzorja kulturnega – invalidi in pripadniki različnih narodov: spodbujevalci razvoja kulture je projekt Beletrine za usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulturnega managementa in spodbujanja prilagoditev dostopnosti do kulturnih vsebin za obiskovalce z različnimi oviranostmi. V okviru festivala Fabula smo se odločili prilagoditi dostopnost dogodkov v Cankarjevem domu za gibalno ovirane osebe, gluhe in naglušne, omogočanje spremstva za slepe in slabovidne ter nudenje pomoči in večje varnosti osebam po poškodbi glave in z motnjami v duševnem zdravju.  Osebna asistenca je na voljo v času poteka dogodka ter pol ure pred in po njem. Prek mobilne številke 031 571 141, se lahko dogovorite za pomoč pri dostopu do kluba Cankarjevega doma, pomoč pri komunikaciji, orientaciji in drugih potrebah, ob spremstvu simpatičnega in strokovno podkovanega spremljevalca.  

 

DOGODKI:

Sreda, 26. 2. 2014 ob 20. uri, Ljubljana, Klub CD

Slavnostna otvoritev festivala: Literarni večer s Pétrom Esterházyjem

 

Sobota, 1. 3. 2014 ob 20. uri, Ljubljana, Klub CD

Literarni večer s Juanom Goytisolom

 

Sreda, 5. 3. 2014 ob 20. uri, Ljubljana, Klub CD

Literarni večer z Jacqueline Raoul-Duval

 

Četrtek, 6. 3. 2014 ob 20. uri, Ljubljana, Klub CD

Literarni večer s Thomasom Brussigom

 

Sobota, 8. 3. 2014 ob 20. uri, Ljubljana, Klub CD

Literarni večer z Gabrielo Babnik, Nejcem Gazvodo, Alojzom Ihanom, Vesno Lemaić in Miho Mazzinijem 

 

 Omogočen je dostop za gibalno ovirane, za gluhe in naglušne je poskrbljeno z indukcijsko zanko in tolmačenjem v znakovni jezik, za slepe in slabovidne pa je spremljanje dogodka omogočeno prek zvočnega zapisa in možnostjo vstopa s psom vodnikom. Za osebe s poškodbo glave, s težavami v duševnem zdravju pa je še posebej dobrodošla pomoč osebne asistence. Dogovor z asistentom bo mogoč prek mobilne številke: 031 572 141, na voljo pa bo pol ure pred in po dogodku ter ves čas trajanja dogodka. Strokovno usposobljena oseba bo nudila pomoč obiskovalcem pri dostopu do kluba Cankarjevega doma, pomoč pri komunikaciji, orientaciji in spremstvu.

 

PARKIRIŠČE ZA INVALIDE

- na Prešernovi cesti (pri pravoslavni cerkvi)

- pri trgu Mladinskih delovnih brigad 1, MDB (pri Tramvaju)

 

DOSTOP Z MESTNIM PROMETOM LPP

- avtobus št. 14 in 23 postaja: Cankarjev dom

- avtobus št. 1, 2, 3, 6, 9, 11, 19, 27, postaja: Drama

 

POMOČ PRI DOSTOPU Z OSEBNO ASISTENCO

- prek mobilne številke: 031 572 141 (gluhi prek sms sporočil)

- dosegljiv je pol ure pred in po dogodku ter v času trajanja dogodka

- spremstvo od postaje lpp, parkirišča ali druge točke v bližini do kluba Cankarjevega doma ter nazaj

- spremstvo pri dostopu do sanitarij, garderob, gostinskega lokala

 

VHOD V CANKARJEV DOM

- za gibalno ovirane s strani Kardeljevega spomenika ali s strani Kidričevega spomenika

- za ostale je najbližji vhod z Erjavčeve ulice

- v pomoč pri orientaciji je tudi zemljevid in označen klub Cankarjevega doma

- za slepe in slabovidne predlagamo dogovor z osebnim asistentom

 

VSTOPNICE

- brezplačne vstopnice so na voljo pri hostesah ob dvigalu in garderobi

- najbližji vhod je z Erjavčeve ulice

 

DOSTOP ZA GIBALNO OVIRANE

- vhod iz ploščadi s strani Kardeljevega spomenika in s strani Kidričevega spomenika

- uporaba dvigal

- prilagojene sanitarije

- garderobe in gostinski pulti niso ustrezno znižani, vendar pomoč ponudi osebje Cankarjevega doma

- pozornost in pomoč osebja pri nudenju informacij in orientacije v objektu

 

DOSTOPNOST ZA GLUHE IN NAGLUŠNE

- tolmačenje dogodkov v znakovni jezik

- indukcijska zanka v klubu Cankarjevega doma

- pozornost in pomoč osebja pri nudenju informacij in orientacije v objektu

 

DOSTOPNOST ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

- možnost spremstva osebnega asistenta pri dostopu do kluba CD in sanitarij

- tudi v času trajanja dogodka

- kontakt s spremljevalcem prek mobilne številke: 031 572 141

- prilagojena dvigala s tipnimi tipkami

- pozornost hostes pri oddaji garderobe, vstopnic in slušalk v dvorani

- pozornost in pomoč osebja pri nudenju informacij in orientacije v objektu

 

DOSTOPNOST ZA OSEBE PO POŠKODBI GLAVE, S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

- možnost spremstva osebnega asistenta do kluba CD in sanitarij

- tudi v času trajanja dogodka

- kontakt s spremljevalcem prek mobilne številke: 031 572 141

- pozornost in pomoč osebja pri nudenju informacij in orientacije v objektu

 

DOSTOPNOST ZA OSEBE TUJIH NARODOV

- pozornost in pomoč osebja pri nudenju informacij in orientacije v objektu

 

- kontakt z osebnim spremljevalcem prek mobilne številke: 031 572 141

 

 

 

banner-anim2