Milan Kleč

Milan Kleč je pesnik, predvsem pa izviren pisatelj in dramatik, zazrt v fantastiko, absurd in grotesko. Rodil se je leta 1954 v Ljubljani, kjer je po končanem šolanju nekaj časa poučeval, nato pa se je kot samostojni književnik v celoti posvetil literaturi. Objavil je številne pesniške zbirke, gledališke igre, novele in romane. Prevajali so ga v srbščino, hrvaščino, angleščino, nemščino, italijanščino in ruščino. Prejel je nagrade zlata ptica (1982) in sedem sekretarjev SKOJA (1989) ter istega leta (1989) tudi Župančičevo nagrado.